O SIGMA Historia firmy

Jako zjednoczone firmy, SIGMA i Foveon czynią wielkie starania w rozwijaniu nowych,
najwyższej jakości produktów,
oferowanych jednocześnie w bardzo przystępnej cenie. Zjednoczenie to łączy ideały i filozofię obu firm,
które z sukcesem przeprowadziły je przez wiele stojących wyzwań.
Bazując na podstawowej zasadzie "Źródło technologii powinno być opracowywane przez nas",
SIGMA wierzy, że jako przewodząca firma w produkcji i projektowaniu obiektywów, które są duszą fotografii,
powinna także angażować się w powstawanie serca – czyli matryc do aparatów cyfrowych.

Założenie Foveon, Inc.

By poznać korzenie powstania sensora FOVEON X3 ® przez firmę Foveon Inc. musimy przenieść się w czasie do instytutu California Institute of Technology by poznać Pana Carver’a Mead’a. Badania dr. Mead’a doprowadziły do powstania spółki business venture wspieranej finansowo i zasobami ludzkimi przez przewodzące firmy z Doliny Krzemowej. W sierpniu 1997, założono firmę Foveon, którą swoją nazwe wzięła z anatomcznej nazwy: fovea centralis (dołek środkowy siatkówki oka).

Maksymalna czułość na światło i kolor

Fovea centralis to centralna część ludzkiej siatkówki oka, która zapewnia najdoskonalszy wzrok i percepcję kolorów. Nazwa „Foveon” jest symbolem wielkiego zaangażowania firmy w projektowanie najbardziej zaawansowanych matryc fotograficznych do użytku profesjonalnego. Od pierwszego dnia powstania firmy, Foveon zbiera najlepszych inżynierów obrazu i wykorzystuje najnowszą technologię.
Pierwszym produktem firmy Foveon nie była matryca, a cały aparat cyfrowy. W tym oryginalnym systemie, zwierciadło półprzezroczyste rozdzielało wpadające światło na trzy kolory podstawowe: czerwony, zielony i niebieski poprzez oddzielne filtry kolorów i kierowało je bezpośrednio na 3 duże matryce. Dzięki informacjom pochodzących z tych 3 kolorów uzyskano ekstremalnie wysoką rozdzielczość obrazu.
Aparat ten był wyjątkową technologią o niespotykanej jakości ale zarazem był bardzo drogi w produkcji, zbyt drogi dla potencjalnych użytkowników. W chwili gdy Foveon zaprzestał produkcji tego typu aparatów, miał już opatentowaną nową technologię, która zapewniała swoją wyższość w nadchodzącej okresie badań nad obróbką obrazu.

Pomysł rewolucyjnego urządzenia

W późniejszym okresie, Dick Merrill, inżynier dowodzący w firmie Foveon działem półprzewodników wynalazł urządzenie, które przechwytywało całą paletę barw RGB do pojedynczego piksela. Dzięki jego wielkiemu geniuszowi i unikalnej karierze, Merrillowi udało się zrealizować artystyczne cele poprzez zaawansowaną technologię.
Jego zdolności jako fotografa były wielkim wkładem do całego projektu, a jego zdolność do artystycznej ekspresji stała się przewodzącą siłą stojącą za innowacyjnym projektem zaawansowanej matrycy Foveon.

Nowa era w obróbce obrazu

Urządzenie Merrila zapewniało możliwość rejestrowania każdej z trzech składowych koloru RGB w każdym pikselu, niemożliwe było jednak natychmiastowe opracowanie matrycy korzystającej z tej technologii. Mimo iż było wiadome, iż silikon pochłania fale o krótszej długości bliżej jej powierzchni i fale o dłuższej długości dalej od jej powierzchni, potrzebne były dodatkowe udoskonalenia w technologii obróbki obrazu by w pełni wykorzystać możliwości na produkcję najwyższej jakości zdjęć.
Zadanie to powierzono szefowi naukowców, Panu Dickowi Lyonowi – ekspertowi obróbki obrazu, a prywatnie wielkiemu miłośnikowi fotografii.

Nowe produkty oferujące ultra-wysoką jakość obrazu

Poprzez dokładne eksperymenty i analizy, Lyon dokonał teoretycznych badań mających na celu zmierzenie charakterystyki pochłaniania światła przez silikon w zależności od barwy RGB i głębokości powierzchni. Bazując na tych badaniach, Lyon doszedł do wniosku iż możliwe jest użycie tej technologii by wyprodukować kolorowy obraz o wysokiej jakości obrazu, który usatysfakcjonuje nawet najbardziej wymagających profesjonalistów. Dzięki swoim wysiłkom, Dick Merrill, Dick Lyon i wielu innych inżynierów stworzyło prototyp matrycy Foveon X3® i kontnuowało jego rozwój. W końcu, w 2002 roku pomimo wielu przeszkód i utrudnień, firma Foveon ukończył projektowanie matrycy Foveon X3® będącej gotową do zastosowania w komercyjnych aparatach cyfrowych. W Październiku 2002, zadebiutowała SIGMA SD9 – pierwszy na świecie aparat cyfrowy wyposażony w sensor bezpośredniego zapisu Foveon X3®.

Tożsamość SIGMA

Skupiając się na produkcji obiektywów o najwyższej możliwej jakości, SIGMA uznała iż idea stosowania obniżającego rozdzielczość filtra dolnoprzepustowego, w jaki wyposażone są tradycyjne lustrzanki cyfrowe, jest kompletnie nie do zaakceptowania.

Gdy podczas Photokiny 2000 w Niemczech, założyciel SIGMA Corporation, Pan Michihiro Yamaki poznał Carver’a Mead’a z firmy Foveon, dostrzegł potencjał radykalnie różniącej się technologii Foveon. Mead zapamiętał to ich przypadkowe spotkanie i to jakie wrażenie wywarło głębokie zrozumienie technologicznych aspektów przez Pana Yamaki, a także jego spostrzeżenia oraz nadzieje związane z rozwojem przemysłu fotograficznego. Panowie Mead i Yamaki dzielili tak wiele poglądów, że bez wahania postanowili połączyć siły.

Producent obiektywów z misją wykorzystania w całości swojej własnej technologię by zaoferować najwyższej jakości produkty, stworzył model SIGMA SD9, pierwszy na świecie aparat wyposażony w matrycę Foveon X3®. SIGMA zaakceptowała ryzyko wynikające z wprowadzenia nowej technologii i wybrała matrycę Foveon X3® dla swoich flagowych lustrzanek cyfrowych.

Nabycie Foveon Inc.

Wybierając matrycę Foveon X3®, która wydobywa cały potencjał swoich obiektywów, SIGMA po raz kolejny podniosła jakość swoich obiektywów na kolejny poziom. Celując nie tylko w najwyższą wartość wykresów modulacji (MTF), SIGMA wyróżnia się całościowym podejściem do projektowania obiektywów, zapewniając przy tym najwyższe wykonanie oraz najlepszą możliwą jakość obrazu.
W listopadzie 2008 SIGMA nabyła firmę Foveon, odpowiedzialną za stworzenie matrycy Foveon X3®. Dzięki wspólnym celom i filozofii, te dwie firmy stanowią idealne połączenie. Dodatkowo, SIGMA zawsze skupiała się na opracowywaniu swoich własnych technologii oraz produktów, wliczając w to wszystkie elementy: od pojedynczych śrubek do form wtryskowych. Jako zjednoczony organizm, SIGMA i Foveon kontynuują pogoń za doskonałą jakością oferując przy tym produkty za bardzo przystępną cenę.