Wykres MTF

O wykresie MTF
Dyfrakcyjny MTF
Geometryczny MTF

Zniekształcenia

O zniekształceniach

Niskie winietowanie

O winietowaniu